Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli energetycznych w ziemi

usługi elektryczne i agregaty pradotworcze

W codziennej eksploatacji kabli energetycznych ułożonych i zakopanych w ziemi zdarza się, że ulega on uszkodzeniu. Wartość rezystancji izolacji jest wtedy bardzo niska – wynosi poniżej 1kohm/V (400kohm dla kabli o napięciu 400V). Przy dużym uszkodzeniu izolacji dochodzi do samoistnego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych bez podłączania obciążenia. Prąd zwarcia doziemnego jest wtedy tak duży, że powoduje przepalenie bezpieczników lub zadziałanie wyłączników.

Konieczna jest wtedy lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla energetycznego w ziemi.

Zdj. Uszkodzenie kabla- przepalenie izolacji między żyłami i do ziemi.

Na czym polega lokalizacja uszkodzeń kabli?

Metoda szukania przebicia żyły do ziemi polega na podłączeniu generatora impulsów o dostatecznie dużym napięciu. Obwód zamyka się poprzez ziemię, w której wytwarza się różnica potencjałów. Wszystko co należy zrobić to bardzo czułym miernikiem wyłapać gdzie ta różnica jest największa i tam znajduje się uszkodzenie. Metoda bardzo skuteczna przy przebiciach napięcia w kablu do ziemi.

Rys. Schemat ideowy działania lokalizatora przebić doziemnych w kablu energetycznym.

Przy tej metodzie lokalizowania przebicia żyły do ziemi ważne jest, aby uszkodzenie było dostatecznie duże – kabel musi mieć niską rezystancję izolacji. W przypadku niewystarczającej wartości rezystancji stosuje się tzw „dopalanie” kabla. Polega to na podłączeniu transformatora o dużym prądzie zwarciowym tworząc w ten sposób łuk elektryczny w miejscu przepalenia kabla.

W jakich warunkach gleby lokalizacja uszkodzenia kabla w ziemi jest możliwa?

Miejsce przebicia kabla musi być także dostatecznie wilgotne aby przepuszczać impulsy generatora. Przy bardzo suchej pogodzie należy liczyć się z trudnościami lub wręcz niemożliwością zlokalizowania przebicia. Konieczne wtedy jest odłożenie pomiarów do czasu opadów atmosferycznych.

Zdj. Lokalizacja awarii kabla – widoczne miejsce, w którym przebicie na mufie ogrzewało od spodu trawnik

Firma 4service od kilku lat zajmuje się wyszukiwaniem uszkodzonych kabli w ziemi.

Naprawa przepalonego kabla polega na poprawieniu izolacji do ziemi i między żyłami. Dokonuje się tego za pomocą mufowania kabla. Przy dużym uszkodzeniu należy zastosować wstawkę z kabla o tej samej ilości i materiale żył. Przekrój przewodów wstawianego odcinka nie może być mniejszy od przekroju żył kabla, który uległ awarii. Każde miejsce łączenia należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci poprzez stosowanie rur termokurczliwych z klejem lub taśm samowulkanizującej się. Takie zabezpieczenie mufy sprawia, że kabel będzie mógł pracować jeszcze wiele lat. Należy przy tym pamiętać, że mufa jest zawsze najsłabszym elementem całego kabla – szczególnie pod względem mechanicznym. Rezystancja kabla po naprawie powinna wynosić przynajmniej 5MOhm.

Zdj. Określanie miejsca uszkodzenia kabla lub żyły w ziemi.

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń kabli energetycznych ułożonych pod ziemią:

Wstępne wykrywanie miejsca awarii kabla ziemnego trwa przeciętnie około godziny. W trakcie odkopywania kabla wartość mierzonego sygnału wzrasta, co jest potwierdzeniem trafnej lokalizacji. Przy wyszukiwaniu miejsca uszkodzenia nie jest konieczna dokładna znajomość trasy kabla oraz jego długość, aczkolwiek pomaga to przy wyszukiwaniu miejsca usterki.

Głębokość przy której jest możliwa lokalizacja przebicia napięcia do ziemi wynosi ok 2m, choć przy sprzyjających warunkach glebowych może być większa.

Dokładność stosowanej przez nas metody to kilkanaście centymetrów od miejsca uszkodzenia.

Trasowanie kabla czyli jak znaleźć trasę i położenie kabli energetycznych i infrastruktury podziemnej.

Często zdarza się, że nie wiemy, którędy przebiega trasa kabla pod ziemią. Z pomocą przychodzi tutaj technika elektroniczna. Po podpięciu odpowiedniego generatora akustycznego jesteśmy w stanie określić precyzyjnie trasę kabla. Używany jest tutaj odpowiednio dobrany oraz wysterowany układ cewki elektromagnetycznej wraz ze wzmacniaczem akustycznym. Tak skonfigurowany komplet urządzeń pozwala na bardzo dokładne określenie miejsca zakopania kabla jak również i innych przewodzących elementów – rury, pręty zbrojenia itp.

Trasowanie kabla jest przydatne wszędzie tam, gdzie wiedza o jego położeniu jest nam niezbędna – np. przed wykonywanie prac ziemnych, połączeniowych, wierceń itp.

Firma 4service zajmuje się wyszukiwaniem uszkodzonych kabli w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w dowolnym miejscu w kraju.

Lokalizacja uszkodzeń kabli Bydgoszcz

Lokalizacja uszkodzeń kabli Toruń

Lokalizacja uszkodzeń kabli Włocławek

Lokalizacja uszkodzeń kabli Kujawsko-pomorskie

Lokalizacja uszkodzeń kabli Pomorskie

Lokalizacja uszkodzeń kabli trójmiasto

Lokalizacja uszkodzeń kabli Gdańsk

Lokalizacja uszkodzeń kabli Sopot

Lokalizacja uszkodzeń kabli Gdynia

Lokalizacja uszkodzeń kabli Warszawa

Lokalizacja uszkodzeń kabli Mazowieckie