Agregaty prądotwórcze

usługi elektryczne i agregaty pradotworcze

Agregat prądotwórczy z automatyką SZR

Dzisiejszy świat jest uzależniony od energii elektrycznej. Wiele urządzeń należy nieprzerwanie zasilać aby zapewnić ich prawidłową, a często i bezpieczną pracę. Pomimo ciągle usprawnianej i modernizowanej sieci energetycznej istnieje duże prawdopodobieństwo wyłączenia dostaw energii na czas od kilku minut do nawet kilkunastu godzin. Jest to związane z występowaniem awarii (ostre zimy, kataklizmy, inne wypadki losowe), jak i z planowanymi wyłączeniami związanymi z rozbudową i konserwacją sieci.

W przypadku, gdy brak prądu może spowodować duże straty materialne lub nawet niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia należy zainstalować awaryjne źródło zasilania w postaci stacjonarnego agregatu prądotwórczego. Współczesne jednostki tego typu są wyposażone w układ automatycznego startu i przełączania zasilania.

Schemat ideowy podłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji elektrycznej.

Zasada działania systemu SZR w układzie z agregatem prądotwórczym.

SZR czyli System Załączania Rezerwy to układ automatyki, który jest odpowiedzialny za nadzór nad zasilaniem obiektu i przełączeniem źródła zasilania w przypadku przerwy w dostawie energii. Współczesne układy SZR współpracują z elektronicznymi sterownikami, odpowiedzialnymi za ich algorytm działania. Agregaty prądotwórcze pracujące w takiej konfiguracji są najczęściej kontrolowane przez zintegrowany sterownik odpowiedzialny zarówno za uruchomienie oraz pracę jednostki oraz za przełączanie zasilania obiektu.

Prześledźmy zatem, co dzieje się w przypadku przerw w zasilaniu:

Układy automatyki stosowane w sterowaniu pracą agregatów prądotwórczych posiadają wiele opcji możliwych do modyfikacji przez użytkownikach. Wszystkie czasy zwłoki stosowane w trakcie pracy awaryjnej mogą być konfigurowane w zależności od potrzeb.

Warto tu także zauważyć, że są możliwe inne warunki przełączenia na pracę agregatu prądotwórczego:

Podsumowanie

Stacjonarny agregat prądotwórczy współpracujący z systemem SZR to kompletne źródło energii mogące pracować automatycznie. Nie wymaga się przy tym interwencji człowieka w przypadku przerwy w zasilaniu obiektu. Mnogość rozwiązań i opcji w układzie sterowania sprawia, że jest to rozwiązanie, które może zostać „uszyte na miarę”. Na miarę końcowego użytkownika, który będzie mógł spać spokojnie, nie martwiąc się o zasilanie podległego obiektu.

Firma 4service dobiera, instaluje i serwisuje stacjonarne agregaty prądotwórcze. Teren naszego działania to Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie oraz cała Polska.