4service

Najczęstsze przyczyny awarii automatyki

naprawa automatykiW czasie eksploatacji urządzeń zautomatyzowanych może wystąpić cały szereg awarii i uszkodzeń. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to duża linia produkcyjna czy technologiczna czy maszyna mobilna kontrolowana za pomocą sterownika PLC. Firma 4servcie zajmuje na codzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w zakresie usuwania i przedziwdziałania skutkom awarii. Wszelkie uszkodzenia automatyki są szczególnie niebezpieczne, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub gdy może ponieść za sobą znaczne straty finansowe. Najczęściej jednak, prowadzi to do przestoju maszyny czy instalacji co w swojej konsekwencji prowadzi do nieuniknionych strat finansowych

Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące awarie systemów automatyki i urządzeń instalacji.

Uszkodzenie sterownika PLC

Przyczyn uszkodzeń sterowników programowalnych PLC może być bardzo dużo. Może to być wina przepięć zasilania, uszkodzenia modułu sterującego, uszkodzenie modułu we/wy lub np. karty pamięci. W każdym wypadku diagnoza polega na wymuszeniu stanu wyjściowego lub wejściowego i sprawdzenie reakcji urządzenia. W przypadku pętli analogowej 4-20mA niezbędne jest podłączenie amperomierza w szereg obwodu. Gdy chcemy zasymulować zewnętrzne źródło prądu (lub napięcia np. 0-10V) należy podłączyć płynnie regulowany zasilacz lub zadajnik sygnału. Przy tego typu awariach niestety nie mamy 100% pewności, który moduł jest uszkodzony. Najczęściej uszkodzeniu ulega moduł we/wy - rzadziej moduł sterujący.

 

Awaria automatyki sterującej? - ZADZWOŃ tel. 508 635 498

Uszkodzenie stycznika załączającego silnik

To prawdopodobnie najczęstsza usterka występująca w układach sterujących pracą urządzeń. Właściwie trudno nazwać to usterką, gdyż stycznik jest elementem, który zużywa się w trakcie normalnej eksploatacji. Zjawiska zachodzącze podczas odłączania styków (a także w mniejszym stopniu przy załączaniu), związane z zapalaniem łuku elektrycznego nieuchronnie prowadzą do spalania styków roboczych. Rzadziej dochodzi do spalenia cewki stycznika, czy uszkodzenia mechanizmu załączania i wyłączania obwodu, aczkolwiek także i te awarie mają miejsce w praktyce. Niezależnie od sytuacji diagnostyka polega na sprawdzeniu obecności istnienia napięcia zasilania cewki stycznika i ocena jego pracy. Niektóre modele mają możliwość demontażu i oceny wizualnej styków co eliminuje wszelkie pomyłki.


sprawdzenie silnikaUszkodzenie silników elektrycznych

Silniki elektryczne są w codziennej pracy narażone na warunki niekorzystnie wpływające na jego pracę. Są to najczęśćiej wysoka temperatura, przeciążenie mechaniczne, zużycie łożysk i bardzo częste załączanie i wyłączenie. Wszystkie te systuacje mogą prowadzić do przegrzania uzwojeń silnika. Jest to związane z temperaturą panującą wewnątrz uzwojeń oraz wytrzymałością emalii pokrywającej druty nawojowe uzwojeń. Sprawdzenie silnika polega na pomiarze rezystancji izolacji do obudowy oraz pomiędzy fazami w przypadku silnika trójfazowego. Dobra izolacja jeszcze nie jest dowodem na to, że uzwojenia się nie przepaliły. Należy jeszcze sprawdzić rezystancję poszczególnych uzwojeń. Jeżeli dyzponujemy dokumentacją silnika możemy porównać pomiary z wartościami tam zapisanymi. Najczęściej jednak takiej wiedzy nie mamy, więc trzeba polegać na swoim doświadczeniu. Uzwojenia powinny mieć rezystancję około kilku do kilkunastu ohmów (czasem do kilkudziesięciu w przypadku dużych silników). Jeżeli wartość ta znacznie odbiega od normy to należy silnik taki traktować jako uszkodzony i wymienić na nowy lub zlecić jego przewinięcie.

 

Uszkodzenie połączeń wewnątrz instalacji sterująco-wykonawczej

W tym przypadku posilając się dokumentacją instalacji lub w przypadku jej braku - własnym doświadczeniem, należy krok po kroku przetestować kolejne etapy połączeń. Często jest to jedyna metoda na znalezienie miejsca usterki. Bywa, iż jest to niedokręcony styk lub przerwany obwód lub kabel (myszy uwielbiają izolację kabli). Czasami jest to uszkodzenie przekaźnika, lub zabezpieczenia termicznego silnika.

 

awaria_czujnikaUszkodzenie czujnika analgowego (ciśnienia, poziomu, zbliżeniowego lub innego).

W tym wypadku należy upewnić się, że jest to faktycznie uszkodznie czujnika. Pewność taką uzyskamy, gdy podłączymy się w miejce czujnika z zadajnikiem lub innym czujnikiem. Metoda bardzo skuteczna i niewątpliwie najtańsza. Niektóre czujniki są naprawialne, inne natomiast nadają się tylko do wymiany. Każdy przypadek jest inny i należy do niego podeść indywidualnie.

 

Wszystkie rodzaje awarii da się usunąć a przynajmniej zlokalizować i wprowadzić środki zaradcze.

Firma 4service zajmuje się lokalizacją, usuwaniem i przeciwdziałaniem powstawanu wszelkich awarii instalacji i maszyn. Prosimy o kontakt pod nr tel. 508 635 498 lub mailowo. Teren naszego działania to Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Świecie, Chełmno, Szubin, Nakło, Żnin, Tuchola, województwo kujawsko-pormorskie i północna Polska.

Usuwanie usterek automatyki i przestojów - ZADZWOŃ tel. 508 635 498

stat4u