4service

Utrzymanie ruchu maszyn i instalacji przemysłowych

Utrzymanie ruchu to praca, w której łączy się szereg dziedzin technicznych. W każdym urządzeniu, maszynie i instalacji przemysłowej czy technologicznej styka się ze sobą mechanika, elektryka, elektronika, optyka. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie danego urządzenia niezbędna jest zatem szeroka wiedza i doświadczenie.

Jako firma pomagamy wielu Klientom w obsłudze, konserwacji oraz w naprawie urządzeń wykorzystywanych przy produkcji lub obróbce materiałów zarówno stałych jak i płynnych czy gazowych.

Więcej...

Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli

naprawa kabla w ziemi

W codziennej eksploatacji kabli energetycznych ułożonych i zakopanych w ziemi zdarza się, że ulega on uszkodzeniu. Wartość rezystancji izolacji jest wtedy bardzo niska - wynosi poniżej 1kohm/V (400kohm dla kabli o napięciu 400V). Przy dużym uszkodzeniu izolacji dochodzi do samoistnego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych bez podłączania obciążenia. Prąd zwarcia doziemnego jest wtedy tak duży, że powoduje przepalenie bezpieczników lub zadziałanie wyłączników.

Konieczna jest wtedy lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla energetycznego w ziemi.

Więcej...

Najczęstsze przyczyny awarii automatyki

naprawa automatykiW czasie eksploatacji urządzeń zautomatyzowanych może wystąpić cały szereg awarii i uszkodzeń. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to duża linia produkcyjna czy technologiczna czy maszyna mobilna kontrolowana za pomocą sterownika PLC. Firma 4servcie zajmuje na codzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w zakresie usuwania i przedziwdziałania skutkom awarii. Wszelkie uszkodzenia automatyki są szczególnie niebezpieczne, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub gdy może ponieść za sobą znaczne straty finansowe. Najczęściej jednak, prowadzi to do przestoju maszyny czy instalacji co w swojej konsekwencji prowadzi do nieuniknionych strat finansowych

Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące awarie systemów automatyki i urządzeń instalacji.

Więcej...

Prasowanie i zaciskanie końcówek kabli energetycznych

zaciskanie koncowek kabli energetycznych

Podczas wykonywanie połączeń z wykorzystaniem kabli energetycznych należy dobrać i zaprasować odpowiedznie końcówki. Końcówki te służą do zamocowania żyły kabla w miejscu jego połączenia z instalacją - najczęściej do szyny lub zacisków stycznika/wyłącznika. Do prawidłowego wykonania takich zakończeń należy użyć specjalistycznej praski hydraulicznej.

Firma 4service zajmuje się zaprasowywaniem końcówek i tulejek kabli energetycznych o przekrojach do 300mm2

Więcej...

Skutki uderzenia pioruna w kabel

Jedną z przyczyn uszkodzeń kabli energetycznychw ziemi są wyładowania atmosferyczne. W praktyce zdarza się bardzo rzadko, aby piorun uderzył w sam środek kabla. Przy niesprzyjających warunkach może jednak dojść do przebicia izolacji kabla w ziemi. Poniżej przedstawiamy skutki takiego uderzenia. Jest to wycięta częśc izolacji kabla energetycznego zlokalizowanego za pomocą naszego sprzętu do wykrywania uszkodzeń kabli w ziemi.

Więcej...


 

stat4u