4service

Książka eksploatacji agregatu

Współczesne stacjonarne agregaty prądotwórcze wymagają dużo mniej uwagi i pracy niż modele z lat 80tych ubiegłego wieku i starsze. Klasyczne agregaty prądotwórcze typu Wola potrzebowały stałej obsługi konserwacyjnej. Każde odpalenie generatora wiązało się z wezwaniem uprawnionego energetyka, który wykonując poszczególne czynności uruchamiał i wysterowywał jednostkę prądotwórczą. Również w czasie pracy agregaty te wymagały stałej obecności elektryka celem kontrolowania prędkości obrotowej, ciśnienia oleju, wartości prądu i napięcia. Obecnie produkowane agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ automatyki sterującej zarówno silnikiem jak i przełączeniem w układzie Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR. Nie jest zatem wymagana obecność elektryka z uprawnieniami SEP przy każdym uruchomieniu zasilania awaryjnego.

Takie uproszczenie procedury pracy stacjonarnego agregatu prądotwórczego nie zwalnia użytkownika od okresowej konserwacji przeglądów generatora.

Przepisy regulujące czynności dotyczące agregatów prądotwórczych regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 10.04.97 r - Prawo energetyczne. (Dz. U. Nr 54,poz. 348, z późniejszymi zmianami),? 
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16.03.98 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych......(Dz. U. Nr 59, poz. 377, z późniejszymi zmianami),? 
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25.09.00 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych ....(Dz. U. Nr 85, poz. 957).
  • Norma PN-EN 60947-6-1:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe.

Wg powyższych wymagań użytkownik agregatu prądotwórczego musi okresowo wykonywać lub zlecać wykonanie następujących czynności:

  • Dbanie o czystość zespołu prądotwórczego oraz pomieszczenia agregatowni, szaf sterowniczych, kanałów wentylacyjnych
  • Kontrola i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy) oraz paliwa w zbiorniku agregatu
  • Kontrola oraz ewentualne czyszczenie/wymiana filtrów powietrza i paliwa
  • Przynajmniej raz w miesiącu należy uruchomić agregat prądotwórczy na czas 30min.W okresie zimowym lub przy zwiększonym zagrożeniu skutkami odcięcia zasilania - częściej.
  • Przynajmniej co 6 miesięcy należy  wykonać pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy potwierdzone protokołem
  • Przynajmniej co 12 miesięcy lub co 50 motogodzin pracy należy wymienić olej silnikowy wraz z filtrem oleju (czasookres motogodzin może różnić się w zależności od modelu silnika i typu oleju - należy sprawdzić to w instrukcji obsługi agregatu)

Agregaty prądotwórcze z automatyką SZR - ZADZWOŃ tel. 884 034 986

Wszystkie prowadzone powyżej prace powinny być ewidencjonowane w prowadzonej Książce Obsługi Agregatu Prądotwórczego.

Każdy nowy agregat prądotwórczy musi być wyposażony w Instrukcję Obsługi (Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR) oraz w wyżej wymienioną książkę obsługi i konserwacji zespołu prądotwórczego. Jest to dokument, w którym należy umieścić dane jednostki prądotwórczej, oraz odnotowywać wszystkie czynności związane z obsługą i konserwacją agregatu. Nie dotyczy to codziennych oględzin, które winny być wykonywane przez obsługę obiektu.

Poniżej przedstawiamy wzór Książki Obsługi i Konserwacji Agregatu Prądotwórczego:

ksiazka-serwisowa-agregatu-pradotworczego

Jest to plik PDF, który firma 4service udostępnia wszystkim zainteresowanym do wykorzystania w prowadzeniu dokumentacji agregatu prądotwórczego. Dokument ten jest tak przygotowany aby była możliwość jego spięcia w zeszyt/grzbiet. Celowo nie umieszczono numerów stron - tak, aby użytkownik mógł dodrukowywać strony, które zostały już zapełnione wpisami.

Należy pamiętać, że część czynności serwisowych mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.

Firma 4service prowadzi serwis stacjonarnych agregatów prądotwórczych wszelkich marek.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 884 034 986 lub mailowo. Teren naszego działania to Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Świecie, Chełmno, Szubin, Nakło, województwo kujawsko-pomorskie i północna Polska.

Potrzebujesz pomocy przy agregacie prądotwórczym?

ZADZWOŃ tel. 884 034 986


 

stat4u