4service

Agregacja mocy - jak zmniejszyć koszty zakupu agregatu o mocy 1000kVA i większej

agregacja mocyAgregacja mocy to pojęcie nowe na polskim rynku energii. Oznacza ono możliwość wykorzystania dużych agregatów prądotwórczych w ogólnokrajowym systemie energetycznym.
Idea agregacji mocy poleca na włączaniu zespołów prądotwórczych do produckji energii na potrzeby zasilanych obiektów. W ten sposób obiekt taki zmniejszy swoje zapotrzebowanie na moc czynną pobieraną z krajowego systemu elektroenergetycznego.

 

Agregacja mocy to sposób na znaczne ograniczenie kosztu zakupu dużego agregatu prądotwórczego! ZADZWOŃ! tel. 884 034 986

 

Przeanalizujmy kolejne etapy działania agregacji mocy:

 • sieć elektroenergetyczna pracuje prawidłowo, a pobór z mocy jest pokrywany przez moce produkcyjne
 • w szczytowym okresie poboru energii następuje znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i przy obecnym poziomie zabezpieczenia energetycznego kraju zaczyna tej mocy brakować
 • uruchamiane zostają zdalnie lokalne agregaty prądotwórcze, które przejmują zasilane przez siebie obiekty
 • system energetyczny zostaje odciążony na czas działania agregatów prądotwórczych o sumę mocy wszystkich działających jednostek
 • Agregaty prądotwórcze pracują tak długo jak to jest wymagane przez system elektroenergetyczny
 • po ustaniu szczytowego poboru mocy agregaty zostają wyłączone i wprowadzone w stan czuwania
 • system wraca do swojego pierwotnego kształtu


Jak wynika z powyższego schematu system agregacji mocy działa w pełni automatycznie. Dzisiejsza technika pomiarowa zainstalowana na obiektach energetycznych takich jak GPZ-y czy stacje transformatorowe pozwala śledzić zapotrzebowanie na egergię z czasookreami pomiarów poniżej 1 sekundy, co sprawia że całość może bardzo szybko reagować na zmiany w systemie energetycznym kraju.


podlaczenie agregatu do sieci

Rys. Przykład agregatu o mocy 1000kVA z możliwością pracy równolegle z siecią

Jakie są warunki przyłączenia agregatu prądotwórczego do systemu agregacji mocy?Aby użytkownik agregatu prądotwórczego mógł zostać włączony w system agregacji mocy należy zawrzeć stosowną umowę handlową z przedstawicielem systemu elektroenergetycznego kraju. Umowa taka opisuje zakres relacji między stronami dotyczącymi sposobu przyłączenia, użytkowania i rozliczania pracy zespołu prądotwórczego. Jest to bowiem usługa płatna, za którą obciążane są sieci elektroenergetyczne. Użytkownik zatem, niejako oddaje swój agregat prądotwórczy pod sterowanie z zewnątrz, w zamian za umówioną wcześniej opłatę.

Tego typu rozwiązania z powodzeniem są stosowane za zachodzie Europy np. w Wielkiej Brytanii.

Zalety agregacji mocy z punktu widzenia Użytkownika agregatu prądotwórczego:

 • generowanie dodatkowych zysków z tytułu posiadania i udostępniania agregatu prądotwórczego. Zyskane środki mogą być przeznaczone na spłatę raty leasingowej, bieżące konserwowanie jednostki lub po prostu mogą być dodatkowym źródłem dochodu firmy
 • uruchamiany agregat zostaje w naturalny sposób konserwowany, przez co nie ma potrzeby np. comiesięcznych czy cyklicznych uruchamiań
 • nie ma potrzeby wymiany starego paliwa, w przypadku kiedy agregat nie pracuje
 • ewentualne awarie czy usterki wydarzą się najprawdopodobniej w czasie pracy agregatu z siecią, przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia awarii w przypadku awaryjnego uruchomienia agregatu przy braku zasilania z sieci
 • wpięcie agregatu prądotwórczego do systemu agregacji mocy nie zmienia jego funckji jako zasilania awaryjnego obiektu

Zalety agregacji mocy z punktu widzenia sieci elektroenergetycznych:

 • możliwość uzupełniania braków energii w sieci w szczytowym poborze mocy
 • szybkie reagowanie na potrzeby energetyczne kraju
 • możliwość rozciągnięcia w czasie nowych inwestycji w źródła energii

 

Rys. Duże agregaty prądotwórcze mogą generować dodatkowe dochody gdy są włączone do sieci energetycznej kraju.

Sposób włączania agregatu prądotwórczego do pracy z siecią energetyczną zależy każdorazowo od układu sieciowego danego obiektu. Sposób zasilania, złożoność ewentualnego sterowania SZR oraz charakter i możliwości odbiorcze obiektu definiują jak zaprojektować system agregacji mocy. Dołączanie zespołu prądotwórczego może się odbywać w jeden ze sposobów:
synchronizacja agregatu z siecią i przejęcie części lub całości obciążenia obiektu
uruchomienie agregatu i przełączenie styczników SZR na zasilanie z generatora

Koszt instalacji włączania agregatu do systemu energetycznego jest mniejszy w przypadku nowo budowanych układów zasilania awaryjnego obiektu.
Istnieje jednak możliwość dostosowania istniejącego obiektu do systemu agregacji mocy z wykorzystaniem obecnych zespołów prądotwórczych i przebudowanej instalacji zasilania awaryjnego.


Jesteśmy pionierem we wdrażaniu systemu agregacji mocy w naszym kraju.

Zadzwoń jeśli jesteś zainteresowany ideą agregacji mocy i dowiedz się więcej jakie to przyniesie korzyści dla Ciebie i Twojej firmy. tel 884 034 986


 

stat4u