4service

Instalacja agregatu prądotwórczego

Instalacja agregatu prądotwórczego wraz z systemem automatyki SZR to kilka etapów prowadzących do uruchomienia zasilania awaryjnego na danym obiekcie. Przygotowanie, budowa instalacji oraz jej uruchomienie i testowanie to praca, przy której należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dobrze wykonana instalacja będzie służyć przez wiele lat.

 

Dobór agregatu prądotwórczego

Przed przystąpieniem do inwestycji należy dokładnie sprecyzować, jakie odbiorniki i jaka część instalacji ma być zasilana ze źródła zastępczego w postaci agregatu prądotwórczego. Warto przy tym skorzystać z pomocy fachowej firmy, która obliczy potrzebną moc oraz zaproponuje konkretne rozwiązanie. Mnogość typów odbiorników i ich zróżnicowany wpływ na pracę agregatu mają duży wpływ na końcowy model i moc jednostki.

Zdj. Instalacja zewnętrznego agregatu prądotwórczego - wykop z fundamentem i posadowioną jednostą

Masz pytania na temat agregatu prądotwórczego? - ZADZWOŃ tel. 508 635 498

 

Przygotowanie miejsca pod agregat

Stacjonarne agregaty prądotwórcze wymagają specjalnie przygotowanego miejsca. Zasadniczo sposób umiejscowienia zespołu dziali się na dwa typy:

  • Jeżeli Inwestor dysponuje pomieszczeniem, przygotowanym pod kątem agregatowni najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zakup agregatu w wersji otwartej - niezabudowanej. W takim przypadku należy pamiętać o zapewnieniu warunków do prawidłowej pracy jednostki. Mowa tu przede wszystkim o zasilaniu w powietrze, instalacji wydmuchowej powietrza z chłodnicy oraz instalacji wydalania spalin z silnika. Producent w każdym przypadku określa wymagane minimalne wartości, które należy zachować dla bezawaryjnej pracy agregatu.
  • Częstym rozwiązaniem jest umiejscowienie zespołu prądotwórczego na zewnątrz pomieszczeń - agregat w wersji wyciszonej obudowanej. W takim przypadku należy wykonać odpowiednio wytrzymały fundament, przystosowany do wibracyjnego obciążenia w postaci pracującego agregatu wraz z pełnym zapasem paliwa. Fachowo zaprojektowany, wykonany i wypoziomowany fundament  jest gwarancją optymalnej pracy silnika pod pełnym obciążeniem przez wiele lat.

 

Zdj. Przykład podłączenia szafy SZR o mocy 400kVA.

 

Przygotowanie dokumentów potrzebnych przy instalacji agregatu prądotwórczego

Aby zainstalować agregat prądotwórczy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy dostarczyć do właściwego starostwa projekt budowlany w trzech kopiach - zawierający projekt budynku lub fundamentu do agregatu prądotwórczego. Niezależnie, należy przygotować tzw. Instrukcję współpracy z zakładem energetyki zawodowej. Jest to dokument określający zasady pracy i konserwacji stacjonarnego agregatu prądotwórczego pracującego w układzie automatyki SZR.

 

Zdj. Przykład instalacji agregatu Eisemann w wersji otwartej - pomieszczenie agregatowni.

 

Instalacja agregatu prądotwórczego

Po umiejscowieniu zespołu prądotwórczego w miejscu jego instalacji należy przystąpić do podłączenia go wraz z szafą SZR. Czynność ta jest często czasochłonna ze względu na konieczność prowadzenia i podłączania grubych kabli. Przy podłączeniu agregatu prądotwórczego należy zadbać o jego dobre uziemienie - o rezystancji mniejszej niż 10 ohm. Współczesne agregaty prądotwórcze wyposażone w układ automatyki wymagają podłączenia oraz testowania sterowników umiejscowionych na szafie SZR oraz przy samym agregacie.

 

Zdj. Wyciszony agregat w pomieszczeniu - widoczny kanał wylotowy powietrza.

 

Pierwsze uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Pierwsze uruchomienie agregatu prądotwórczego należy wykonać po jego uziemieniu. Po wykonaniu czynności serwisowych silnika, oraz po zespołu jako całości można przystąpić do próbnego uruchomienia. Przy braku zauważalnych nieprawidłowości należy przystąpić do sprawdzenia pracy automatyki oraz instalacji przełączania zasilania. Przy każdej instalacji należy sprawdzić system automatycznego uruchamiania, przełączania oraz wyłączania agregatu prądotwórczego. Należy zasymulować wszystkie możliwe przypadki awarii zasilania podstawowego.

 

Zdj. Parametryzacja układu automatyki oraz sterowania agregatem.

 

Firma 4service specjalizuje się w podłączeniach, instalacji oraz serwisie stacjonarnych agregatów prądotwórczych wszelkich marek. W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt pod nr tel. 884 034 986.

 

Stacjonarne agregaty prądotwórcze o mocy do 3600kVA   -   ZADZWOŃ tel. 508 635 498


 

stat4u